فرزاد فرزین به تلویزیون امد از حق نگزریم حقش بود

اولین کسی که کلیپاشو بعد از غیر مجاز بودن شبکه های ماهواره ای بیرون اورد فرزاد فرزین

بود بدون شک می گم که فرزاد فرزین بود تقریبا یک سالو خورده ای می شه که از فرزاد خبری

نبود بعد که فرزاد توی برنامه کوله پشتی اومد وبعد از اون خوندن تیتراژبرنامه ی صبح امد

خدایی قضاوت کنید جای فرزاد فرزین الان که ماه رمضانه خالی نیست که تیتراژیکی از سریال

های ماه مبارک رمضان رو می خوند

بگذریم فعلا که نمی شه کاریش کرد............


جمعه بیست و نهم 6 1387
X