فریدون اسرایی چند وقتی است البومی وارد بازار کرده که رمیکس ترانه های قدیمی

محسوب می شود رمیکسی که اصلا با صدای فریدون سازگار نیست فریدون صدای شیشه ای

دارد واصلا لزومی نداشت که ترانه های مثل "اهای خوشکل عاشق"را به صورت رمیکس

بخواند "اهای خوشکل عاشق"یا ترانه ی "دوست دارم"با همان ریتم ارام و عاشقانه

قشنگ است وطرفدار دارد واحتیاجی به رمیکس ان نبود ان هم با ان نوع تنظیم....!!!

منبع:مجله ترانه ماه


دوشنبه بیست و پنجم 6 1387
X