البوم شبح با صدای بهنام صفاریان وبه تنظیم کنندگی برادرش یعنی بهروز صفاریان البوم قابل

قبولی درامده البته از لحاظ تنظیم این البوم بیشتر بر پایه ی تنظیم استوار است

وشک نکنید که این سبک کاری اصلا به مزاج ایرانی ها خوش نمی اید

با اینکه البوم صفاریان از همه نظر قابل دفاع است ولی سلیقه ایرانی ها چیز دیگری طلب

میکند البوم هایی که اکثرا بر دل مردم ایران می نشیند ملودی محور و بر پایه ی کلام است

شایان ذکر است که در این البوم فریدون اسرایی هم کمک فراوانی کرده...


دوشنبه بیست و پنجم 6 1387
X