برای عاشقی دیره

ولی باز دست تقدیره

تا دستامون نره بالا

جایی بارون نمی گیره

ولی که دادمش دستت

دیگه از زندگی سیره

نیومد وقتی ام اومد

فقط گفت داره می ره

دسته ها : شعر عاشقانه
يکشنبه بیست و چهارم 6 1387

ای باغبان در را نبند ومن دختر گلچین نیستم

من خود گلی دارم محتاج گلی نیستم

دسته ها : شعر عاشقانه
يکشنبه بیست و چهارم 6 1387

هر کس به طریقی دل ما می شکند

بیگانه جدا دوست جدا می شکند

بیگانه اگر می شکند حرفی نیست

از دوست بپرسید چرا می شکند

دسته ها : شعر عاشقانه
يکشنبه بیست و چهارم 6 1387

اون منم ان ساده دل

                 که به عشقت داده دل

آی نگاه کن زیر پات

                 زیر پات افتاده دل

دسته ها : شعر عاشقانه
يکشنبه بیست و چهارم 6 1387

هر کس بد ما به خلق گوید

ما چهره به غم نمی خراشیم

                    ما خوبی او به خلق گوییم

                    تا هر دو دروغ گفته باشیم

دسته ها : شعر عاشقانه
يکشنبه بیست و چهارم 6 1387
X